שערי אורות

35.00 

חיבור זה, "שערי אורות", כשמו, מנסה לפתוח שערים ללימוד עצמי (בחברותא או לבד) של ספר אורות וכתבי הרב בכלל.
"מדריך למידה" פועל על פי עיקרון הדרכה של התנסות מונחית, כלומר הנחיית הלומד בהתמודדותו הישירה עם עומק תוכנן של פסקאות הספר, ללא הכנה מוקדמת, על מנת להקנות שיטת למידה הניתנת ליישום בכל כתבי הרב.
כיוון שמדריך הלמידה בנוי על "אורות ארץ ישראל" ו"אורות המלחמה", הוא מהווה גם כן פירוש רחב על פרקים אלו.

הצצה לתוכן הספר

Scroll to Top