שערי חיים

30.00 

ספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין הוא כידוע מספרי היסוד ללימוד האמונה, אך ניתן לומר עליו שהוא יחיד במינו בנתינת כלים לבנות את הקרקע שתצמיח את יסודות האמונה המופיעים גם בשאר הספרים.
כדי להקל על הלומד ולסייע לו לקנות את אותם הכלים, מוצע כאן מדריך למידה הבנוי משלושה חלקים:

החלק ראשון: מבט כללי – ביאור תמציתי של כל ענייני הספר
נועד לתת מבט כללי על הנלמד בספר.

החלק שני: מבט פרטני – הגדרת תמצית כל פרק וציון הנושאים האמוניים הנלמדים בו
נועד ללוות את הלומד פרק פרק, ותועלתו הינה בהצעת התמקדות בנושאים העיקריים של הפרק, וגם בציון יסודות אמונה שראוי לקנות בפרק זה.

החלק שלישי: הרחבת הלימוד – לקט מקורות לתוספת עיון בענייני הספר
נועד להרחיב את הלימוד, להעשיר את היסודות שנלמדו בפרקים.

הצצה לתוכן הספר

Scroll to Top