תורה אחרי צבא 
משלבים תורה 
בחיי המעשה
תורה אחרי צבא 
משלבים תורה 
בחיי המעשה

מתגעגע ללימוד הישיבתי?

הצטרף לחבורת לימוד גמרא או אמונה

כדאי להכיר את הספרים שלנו!

זהירות, כאן בונים את הקומה האמונית!

יוצא לשביל ישראל?

אל תשכח את החוברת בהמשך הדרך על שביל ישראל!

אנו פותחים חבורות לימוד במקומות עבודה!

חייל - בוא להטעין את המצברים בתורה

יום ישיבה למדני, חוויתי, וערכי כמו בישיבה!

פרשת חקת עם הרב אילן צפורי

רוח עזה

דור שכולו חייב אך כולו זכאי
/ איש מילואים שלחם בעזה
מי שחווה מה זה לוחם שנכנס לעזה יום אחרי יום לאחר הערכת מודיעין ואיומי אויב, ובידיעה שכלית ברורה שיכול להיות שחלילה לא יחזור משם לא יבין מהי קדושתם האדירה של הלוחמים, ומי שלא ינק מתורתו הקדושה של הרב לא יצליח להבין לעולם איך זה מסתדר עם אותה טומאה חיצונית של דיבור מלוכלך של ריחוק אדיר מכל הלכה פשוטה של שיח פריצות וכו', והמורכבות הגדולה הזאת היא נחלת הגאולה האחרונה, במפלאות תמים דעים. ואותה גאולה היא בתוכיות הנשמה, התהליכים עמוקים פנימיים וכלפי חוץ יכולים להיות מבולבלים, ורק מי שמצליח להכוין את העין החומרית החיצונית לעין האלוקית הפנימית הרואה למרחוק יכול לומר על תהליך זה, זה א-לי ואנוהו. ויקום אותו שטחי ורחוק מלחזות בנפלאות ה' ורחוק מלתפוס את עמקותם של דברים ויזעק שיקצע ויקניט, אך מי שראה וחווה לוחם

רוח עזה

דור שכולו חייב אך כולו זכאי / איש מילואים שלחם בעזה

מי שחווה מה זה לוחם שנכנס לעזה יום אחרי יום לאחר הערכת מודעין ואיומי אויב, ובידיעה שכלית ברורה שיכול להיות שחלילה לא יחזור משם לא יבין מהי קדושתם האדירה של הלוחמים, ומי שלא ינק מתורתו הקדושה של הרב לא יצליח להבין לעולם איך זה מסתדר עם אותה טומאה חיצונית של דיבור מלוכלך של ריחוק אדיר מכל הלכה פשוטה של שיח פריצות וכו, והמורכבות הגדולה הזאת היא נחלת הגאולה האחרונה, במפלאות תמים דעים. ואותה גאולה היא בתוכיות הנשמה, התהליכים עמוקים פנימיים וכלפי חוץ יכולים להיות מבולבלים, ורק מי שמצליח להכוין את העין החומרית החיצונית לעין האלוקית הפנימית הרואה למרחוק יכול לומר על תהליך זה, זה א-לי ואנוהו. ויקום אותו שטחי ורחוק מלחזות בנפלאות ה' ורחוק מלתפוס את עמקותם של דברים ויזעק שיקצע ויקניט, אך מי שראה וחווה לוחם

 

Scroll to Top