יום ישיבה לחיילים הבא בע"ה
יום שני ג' בתשרי צום גדליה (21.09.20)
בזום
פתוח לציבור הרחב
 
​חדש!
בית מדרש "ממטולה עד אילת"

איך זה עובד?


סוגיה לדוגמא
 
 

חדש באשדוד
מרכז יהודי

 
 

סרטון רגע של פרשה

עם הרב אילן צפורי
פרשת האזינו
חדש!

נושאים באמונה הנלמדים מפרשיות השבוע
 

חנות הספרים של
תורה אחרי צבא

 
 
 
חדש!
יצאה לאור החוברת 
"טובים השניים"
חוברת הדרכה רוחנית מעשית 
לתקופת החיפוש
אחר בן/ת הזוג
ולתחילת חיי הנישואין
להזמנה: 02-6511256

 
 

ראש השנה

- תמיד אומרים שעיקר עניינו של ראש השנה זהו הופעת מלכות ה'. אני לא יכול לתפוס את המושג הזה ה' "מלך".
- ה' מֵלך, ה' מַלך, ה' ימלוך לעולם ועד...
- יופי תסביר.
- זה למעשה מה שאומרים באדון עולם: "אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא".

 
 
להזמנות: 02-6511256
לפרטים


 
 
שלושת המומלצים שלנו
למתנת סיום י"ב, גיוס או סיום מסלול:
"בירורי אמונה", "בהמשך הדרך" ו"מפגשים"
לפרטים

 
 

בינו לבינה

"אין כבר כוח! אני יוצא, פוגש, ושוב יוצא, פוגש. ושוב אין. לא מוצא את המתאימה. וכאשר נראה לי שמצאתי, היא לא רוצה" מן הסתם כבר שמעתם אמירות מהסוג הזה. מה עונים לטענה שכזו? בפרט כאשר הבחור והבחורה מגיעים להחלטה מתוך ייאוש להפסיק לצאת ולחכות שהקב"ה יזמן את הזיווג הנכון. מה תגידו? "תשמע/י את/ה חייב/ת להמשיך, אין ברירה, זה קורה להרבה בחורים ובחורות. אלו ייסורים אבל חייבים לעבור אותם, בסוף מוצאים את הזיווג הנכון,  הזיווג שלך מחכה לך, רק צריך למצוא אותו, ובלי חיפושים איך תמצא/י"? 
 
 

פינת ההלכה

 
הלכה יומית ימים נוראים
 
מב' דר"ח אלול תוקעים בשופר לאחר תפילת שחרית.
אומרים את המזמור: "לדוד ה' אורי וישעי".
והספרדים נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות.
אשכנזים מתחילים סליחות מיום ראשון שלפני ר"ה. 

האומר סליחות בלילה אל יאמר ביטויי בוקר כמו "שחר קמתי להודות" וכד'.
יחיד האומר סליחות, לא יאמר י"ג מידות דרך תפילה אלא דרך קריאה בתורה בנגון ובטעמים, וכן לדלג על מקומות שנזכר בהם י"ג מידות כגון: "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה". וגם לדלג על הבקשות בארמית כגון: "מחי ומסי" וכו'. 

מסתפרין בערב ראש השנה לכבוד יום טוב. ויש להיזהר לגלח קודם חצות היום, וטוב שיקצוץ האדם צפורניו ביום זה בהקפדה יתרה שלא  יהיו עודפות על הבשר וטובלים ולובשים בגדי שבת בראש השנה, להראות שאנו בטוחים בחסדו יתברך שמו, שיוציא לאור משפטנו. מי שלא יכול ללכת למקוה, ישפוך על גופו כ-15 ליטר מים. נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה.

 
 

הלימוד השבועי מתורת הראי"ה

מי הנשמה שלנו?
אורות התחיה פסקה כד

"אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת ד', שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי אם חשק טמיר אחד להכלל כולו באוצר חיים זה, 'להתחסד עם קן דיליה - דא כנסת ישראל'! ההכרה הפנימית, שהננו שריגים מעץ חיים רב דליות ושגיא פרי, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים, בהווה ובנצח, היא תביא את תחיית האומה למגמתה, היא ואך היא תקיץ את הקץ, שאליו אנו עורגים, ותתן לנו חוסן ישועות". 
 
מלמדינו הרב זצ"ל שיסוד החיים שלנו בא מכנסת ישראל שהיא הנשמה הגדולה של כלל ישראל, השורה בעם ישראל כאשר הגוף הלאומי בנוי בארץ ישראל. לאורך כל כתביו מרגיל אונתו הרב להסתכל על היש הגדול החי במימד מעל מימד ההכרה הפשוטה שלנו – הלא היא הנשמה הגדולה הנקראת "כנסת ישראל".
הנשמה הזאת, נשמת הכלל, איננה הסכום של כל הפרטים (כל היהודים), אלא היא מופיעה כאשר כל הפרטים מתקבצים בארץ ישראל על מנת להקים את המערכות הלאומיות של הגוף הלאומי. למה הדבר דומה? לגוף האדם שלמעשה בנוי מכל התאים הקטנים שביחד מייצרים את הדמות הענקית הזאת הנקראת 'אדם'. התאים הם יצורים חיים, אך אין באף אחד מהם שׂכֶל  להכיר את המימד הענק שנוצר על ידו ועל ידי כל שאר התאים – מימד האדם עם שכלו העליון. מעין זה נאמר על היהודים שמתקבצים בארץ ישראל ומייצרים גוף שמקבל נשמה אחת גדולה, חיה וקיימת, אך היא שייכת למימד שהוא מעל המימד שלהם וממילא אין להם יכולת להשיגו בשכלם. זה כמו קוביה והצילום שלה – מי שרואה את הצילום מבין שהוקטנו מימדיה של הקוביה, ומתלת-מימד היא נהפכה לדו-מימד. כך נמשיל את היחס שבין נשמת כל יהודי פרטי ביחס לנשמת הכלל - הוא צילום חלקי נקודתי של נשמה זו.
הרב מלמדנו ששאיפת החיים של כל יהודי צריכה להיות ההתחברות המלאה עם אותו מימד עליון על מנת לקבל כמה שיותר שפע ממנו (שיא ההתמזגות הזאת מביאה לידי נבואה, שהיא הכרה שכלית של המימד העליון של נשמת כנסת ישראל).
 
 
 
 

דעות... דעות... דעות... דעות...דעות...דעות...דעות...

מה עומד מאחורי האישה שבטנק?

אנו ערים למהלכים מסוכנים מאוד בצה"ל שמטרתם האמיתית אינה גלויה לעין. מי יוזם את גיוס הבנות לחיל השריון? האם זה התחיל בתנועה עממית של בנות שמאוד משתוקקות לדבר? או שמא מאחורי הקלעים ישנם אנשים אינטרסנטים עם אג'נדה מסוימת שיודעים היטב שבדור שלנו קל מאוד להפעיל אנשים לכיוון שלך כאשר אתה נותן אופציה חדשה של מימוש עצמי? בדור שמעצים את רעיון המימוש העצמי, כל אתגר המוצג כלגיטימי, 

סוד הדו-קיום

לעם ישראל יש מדינה אחת קטנה וסביבה ים של מדינות ערב. בתחילה בחרו אויבנו בגישת האי-קיום – זאת אומרת לא לתת קיום למדינת ישראל. ולכן הכרזת הקיום של המדינה לוותה בפלישת כוחות צבאיים לתוכה, לא על מנת לומר "מזל טוב", אלא על מנת לדאוג לאי-קיומה... בחלוף השנים, בראות אויבנו שהקיום של מדינת ישראל הוא כנראה עובדה מוגמרת (בינתיים), התחילו לדבר על דו-קיום. לא כל שונאינו בחרו בדרך זו כדי להמשיך את המאבק, אך חלק נכבד. 

להמשך קריאה...

למה הישראלים מאושרים?

לפי סקרOECD  , ישראל נמצאת במקום נמוך בתחום  העבודה, הדיור, החינוך, אך באופן מפתיע היא במקום גבוה מאוד במדד שביעות הרצון והאושר של אזרחיה... איך יתכן? ההסבר די פשוט. צריך רק להבין מי אנחנו. הרב קוק מסביר בספר "אורות ישראל" מי היא כנסת ישראל: "עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה"... 

להמשך קריאה...
 
 

נבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבתנבנה ע"י מערכת בניית אתרים של yeshiva.org.il                      שאל את הרב | לוח שנה | כניסת שבת  |  יציאת שבת